vrijdag 31 maart
11°C
0 km

Ronse verzet zich tegen armoede

Zondag is het de werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. En daar hechten ze in Ronse heel veel belang aan. Want volgens de Armoedebarometer is Ronse nog altijd de armste gemeente van onze provincie.

In Ronse is vanmiddag al even stilgestaan bij de werelddag tegen armoede. Hier gaat het vooral om een plaats vinden in de maatschappij. Want iemand die sociaal uitgesloten is heeft het vaak moeilijker dan iemand die het met minder middelen moet doen. En die problematiek stelt zich in Ronse te vaak zegt Wim Vandevelde (N-VA), de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst : "Wij hebben een grootstedelijk problematiek van armoede, kinderarmoede, seniorenarmoede, en toch zien wij ook hoopvolle signalen, wij zien in het sociaal huis als mensen op  tijd de begeleiding aanvaarden dat we ze uit het dal kunnen maar het is die hardnekkige vicieuze cirkel van kansarmoede die bijziondere aandacht vergt" 

Actieplan Armoede

Ronse is allesbehalve fier op de titel van "Armste gemeente" en wil daar aan werken. De Werkgroep Kansarmoede organiseert regelmatig inloopmomenten. Daar kunnen mensen die het moeilijk hebben samenkomen om met elkaar te praten en een koffie te drinken. Verder wordt er ook gewerkt aan een actieplan tegen armoede. Daar zullen verschillende stadsdiensten bij betrokken worden. Ronse hoopt zo, stap voor stap, de situatie van heelwat inwoners te verbeteren.