woensdag 29 maart
17°C
26 km

Procedurefout dwarsboomt de plannen van brouwerij Huyghe

De uitbreidingsplannen van Brouwerij Huyghe in het centrum van Melle lijken niet zonder slag of stoot te verlopen. Brouwerij Huyghe wil uitbreiden op het huidige terrein in Melle maar daarvoor moet het trace van de straat Eikerwegel, achter de brouwerij, verlegd worden. Een beslissing die door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Maar de Vlaamse Regering heeft die beslissing voor het verleggen van de gemeenteweg vernietigd, omwille van procedurefouten.

De Eikerwegel is een smalle fiets - en voetweg vlak achter de terreinen van de brouwerij. Om meer ruimte te creeeren, wil Brouwerij Huyghe deze weg een stukje opschuiven richting spoorwegberm. De gemeenteraad van Melle keurde dat vorig jaar goed, maar volgens de Vlaamse Regering werden er procedurefouten gemaakt waardoor de beslissing nu is vernietigd. En dat stemt een aantal buurtbewoners van Brouwerij Huyghe tevreden, want zij zijn al langer gekant tegen de uitbreidingsplannen van de brouwerij.

Johan Verhaeghe, buurtcomite b M&W Melle: "wij wensen constructief te zijn als actiegroep wij willen in overleg treden met de gemeente, daarom zullen wij opnieuw ene verzoeksschrift indienen, wij hopen dat er bij de gemeente weer wat meer inzicht is ontstaan ondertussen, en wij zijn ook bereid om met de brouwerij in onderhandeling te gaan en te kijken naar een oplossing om de functie wonen en de functie industriele activiteit binnen de dorpskern van Melle".

De buurtbewoners zijn naar eigen zeggen niet tegen Brouwerij Huyghe, die al sinds de 17de eeuw in de dorpskern van Melle is gevestigd, maar de buurt is wel bezorgd over de uitbreidingsplannen van de brouwerij, klinkt het. Die diende intussen een nieuwe omgevingsvergunning in waarin een aantal tegemoetkomingen zijn aan toegevoegd om de spanningen in de buurt weg te nemen.

Alain De Laet, CEO Brouwerij Huyghe: "Om de buren te behagen werden bepaalde zaken aangepast en vooral vergroend daar waar mogelijk. In de procedure van het RUP stond er waarom ga je niet voor een gesloten doos ipv een open koer, daarom hebben wij een hoogstapelmagazijn op het plan gezet, Dat is inderdaad een minimunhoogte van 17 meter maar het wordt volledig groen, Het wordt letterlijk in de bloemen gezet dus het magazijn zal niet zichtbaar zijn.