donderdag 7 december
5°C
0 km

Primeur in Gentse haven: grootste én eerste subsidievrije windturbines in gebruik genomen

Op de terreinen van ArcelorMittal in Gent zijn vanmorgen drie nieuwe windturbines in gebruik genomen. Met een hoogte van 230 meter zijn het de grootste turbines van het land én ze vormen ook het eerste subsidievrije windpark in België. Het staalbedrijf zal de elektriciteit van de turbines 20 jaar lang voor een vaste prijs afnemen. 

Met een rotordiameter van 162 meter, een tiphoogte tot 230 meter en een vermogen van 6 megawatt per turbine zijn de drie nieuwe turbines bij ArcelorMittal officieel de grootste van ons land. Jaarlijkse gaan ze meer dan 45.000 MWh aan elektriciteit leveren aan de productiesite van de Gentse afdeling van het staalbedrijf. Daardoor moet er jaarlijks 1.225 ton minder CO2 uitgestoten worden. 

Gegarandeerde aanvoer van energie
Aangezien ArcelorMittal alle opgewekte elektriciteit 20 jaar lang aan een vaste prijs koopt, verzekert het staalbedrijf zich van een gegarandeerde aanvoer van goedkope en hernieuwbare energie. Storm, een ontwikkelaar van windturbines, kon de windturbines in Gent dan ook realiseren zonder beroep te doen op subsidies. Het windpark in Gent is zo het eerste subsidievrije windpark van ons land.

Buurtbewoners en medewerkers investeren mee
"Met de inhuldiging van het eerste windpark in Gent dat werd gebouwd zonder één euro aan belastinggeld bereiken we een nieuwe mijlpaal", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). "Dit is het bewijs dat wind- en zonne-energie ontegensprekelijk deel uitmaken van de CO2-vrije energiemix van morgen." In totaal investeerden 431 omwonenden en medewerkers van ArcelorMittal mee in het windpark, via de coöperatieve Storm CV.