zaterdag 24 februari
8°C
18 km

“Politici, laat ons niet stikken”. Boeren op straat voor hun toekomst.

In heel Vlaanderen zijn er vandaag  tractorenacties. Onder de slogan #geefboerentoekomst wil de landbouwsector zekerheid over de toekomst. Vooral het uitblijven van een definitief stikstofkader maakt de boeren bang en boos.

Rond de middag verzamelen verschillende tractoren aan het Eeklose Sportpark. Zij maken zich op voor een tocht naar Gent, de verzamelplaats voor Oost-Vlaamse landbouwers. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Het uitblijven van een stikstofkader legt een grote onzekerheid over hun bedrijven. Grote investeringen worden niet meer gedaan. De toekomst van duizenden families staat op het spel.

Trage beslissingen zorgen voor onrust

In februari weigerde een Limburgse rechter een vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal. Het bedrijf zou volgens de rechter teveel stikstof produceren. De uitspraak zette meteen kwaad bloed bij de landbouwers. In mei kwam er een nieuwe regeling, maar die was beter voor de industrie dan voor de landbouw. De Vlaamse regering beloofde voor eind 2021 met een definitief stikstofkader te komen dat rekening houdt met de ecologische en socio-economische doelstellingen. Maar de boeren vrezen dat het kader er niet meer zal komen.

Samen het probleem oplossen

De landbouwers zeggen dat ze willen samenwerken om het stikstofprobleem op te lossen. Want het is een complex dossier. “Maar de landbouw alleen zal het probleem niet oplossen” klinkt het in de sector. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Nu voelen vooral de landbouwers zich gevisseerd, en staat het water bij veel boeren aan de lippen. En “als we hen in de steek laten, zijn wij binnenkort allemáál de sigaar”, zegt Georges Van Keerberghen van de Boerenbond