zaterdag 2 december
1°C
2 km

Pleinorganisatoren niet langer zeker van hun plein in Gent?

Sinds gisteren waait er een kleine storm over de Gentse Feesten. Die zouden op termijn een face-lift krijgen en daardoor is het niet langer zeker dat de organisatoren hun plein kunnen behouden. 

Gent wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa worden en tegen die tijd moeten de Gentse Feesten veranderen. Eén van de punten van kritiek is de verdeling van de pleinen. Volgens de tegenstanders zijn het al jaren dezelfde mensen op dezelfde pleinen, en dat kan niet langer zei schepen van Feestelijkheden Bram Van Braeckevelt gisteren tijdens Speakers Corner. "Nu is dat historisch gegroeid, maar echt vastleggen doen we niet". De huidige pleinverdeling is bovendien ook niet wettelijk. De schepen zei ook nog dat hij niet alles in één keer zal veranderen en oog wil hebben voor wat goed is. Hij stelt voor dat alle organisatoren eens in de spiegel kijken. Na de editie van dit jaar zal er gewerkt worden aan die verandering. 

Immaterieel erfgoed  

Eén van de deelnemers aan het debat gisteren was Luk De Bruyker. Hij verwijst op de facebookpagina van 't Spelleke van Drei Kluiten naar het dossier voor de erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarin staan alle sterktes en zwaktes van de Gentse Feesten beschreven. Die lijst is samengesteld door mensen met flink wat Gentse Feesten ervaring. "Als de schepen dat eens goed doorneemt zal hij al veel meer weten wat te doen" schrijft Luk. Gent heeft nood aan een langetermijnvisie, en om die uit te werken was de coronaperiode ideaal geweest. De Bruyker vindt dit een gemiste kans voor het stadsbestuur.