dinsdag 31 januari
8°C
15 km

Personeelstekort in de zorg? De helpende handen zijn er.

18 december is de Internationale Dag van de Migrant.  Naar aanleiding daarvan was er vandaag een actie aan het Woonzorgcentrum Sint-Pieter in Lochristi. Mensen zonder papieren maar met de nodige kwalificaties kwamen de bewoners verzorgen.

Momenteel kreunt de zorgsector onder een personeelstekort. Mensen vallen uit door ziekte of quarantaine en vervanging is moeilijk te vinden.  Er zijn nochtans mensen die kunnen helpen maar niet mogen. Dat zeggen heelwat organisaties die zich het lot van mensen zonder papieren aantrekken.  Volgens hun gegevens wonen in Belgie zo’n 150.000 mensen zonder het recht op een wettig verblijf of met een precaire verblijfssituatie. En daar zitten ook medisch geschoolde personen bij zoals artsen, verpleegkundigen of therapeuten. Maar helpen mogen ze niet omdat ze geen officiële papieren hebben. Deze mensen komen vaak in het zwarte circuit terecht om te overleven.

Een verhaal van winnaars

Vandaag draaiden enkele van deze mensen zonder papieren een dagje mee in het woonzorgcentrum in Lochristi. Officieel, want de actie was gesteund door een aantal organisaties. Maar eigenlijk zou dat veel meer moeten kunnen. Volgens de initiatiefnemers kan het een verhaal van winnaars worden. De zorgsector is meteen van een groot probleem verlost, de mensen hebben een eerlijke job en ze dragen bij aan de sociale zekerheid. De middenveldorganisaties roepen op om een gedurfder en pragmatischer migratiebeleid te voeren en de pistes te onderzoeken die mogelijk zijn om deze mensen een wettelijk kader te geven.