zaterdag 24 februari
8°C
0 km

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren krijgt steun van gemeente Merelbeke

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, kortweg VOC, krijgt steun van Merelbeke, de gemeente waar het opvangcentrum is gevestigd. Het VOC raakte een tijdje geleden zijn vergunning kwijt. Ze kunnen niet langer opereren vanuit de huidige locatie. Daardoor dringt de bouw van een nieuw opvangcentrum zich op. Dat alles kost geld. Geld waar het VOC in Merelbeke nu niet over beschikt. De gemeenteraad en het gemeentebestuur zijn het VOC genegen en keurden gisteren op de gemeenteraad een resolutie goed om er voor te zorgen dat het VOC kan blijven bestaan in Merelbeke.

Na een negatief inspectieverslag kwam er geen verlenging van de vergunning voor het VOC in Merelbeke. Intussen werd wel een tijdelijke vergunning toegekend. Om toch aan alle overheidsvoorwaarden te blijven voldoen, moet het VOC verhuizen naar een nieuwe te bouwen locatie. Om het VOC te ondersteunen springt nu de gemeente Merelbeke nu bij.