Opfrisbeurt voor Begijnhofdriespark

De stad Gent is begonnen met de opfriswerken in het Begijnhofdriespark. Er komen nieuwe wandelpaden, extra groen en houten spelelementen voor kinderen. Die moeten het Elisabethbegijnhof nog aantrekkelijker maken voor de buurt. De werken zullen klaar zijn in mei, maar het park blijft in juni nog dicht om het gras te laten groeien.

Graafmachines zijn al druk in de weer in het Begijnhofdriespark, vlakbij de Burgstraat en het Rabot. Het centrale grasplein blijft behouden, maar er worden nieuwe wandelpaden aangelegd. Die moeten voor meer structuur zorgen, net als de nieuwe struiken die worden aangeplant. Ook komen er banken, extra vuilnisbakken en nieuwe verlichting.

In samenspraak met de buurt
In het parkje komt ook een parcours met houten spelelementen voor de scholen en kinderen uit de buurt. “De nieuwe inrichting van het park kwam tot stand in samenspraak met buurtbewoners en organisaties die actief zijn in en rond het begijnhof. We maken er een nog aangenamere ontmoetingsplek van voor de buurt, waar ook de nodige rust is”, zegt Gents schepen Astrid De Bruycker.