woensdag 7 juni
25°C
31 km

Op drie dagen al geholpen: vluchtelingen krijgen in Gent unieke begeleiding

Vanmiddag kreeg de pers een rondleiding in de Cel Oekraïne van de stad Gent. Een plek waar alle krachten gebundeld worden om Oekraïense vluchtelingen te helpen.

Oekraïense vluchtelingen kunnen er terecht voor een leefloon, hun ziekteverzerking en met al hun vragen om wegwijs te raken in onze maatschappij. Een overkoepelende werking dus. "En dat is heel uniek", klinkt het bij de bevoegde schepenen. Opmerkelijk. Hier is ook geen wachtlijst.

"Normaal gezien hebben wij op jaarbasis een 400-tal nieuwe mensen die instromen," getuigt David De Keukelaere, diensthoofd sociale dienst OCMW Gent. "Nu hebben wij op een 8-tal weken 900 mensen zien instromen." De verschillende Gentse diensten hebben bergen verzet om die grote stroom aan Oekraïense vluchtelingen te helpen.

Ondanks die grote aantallen, is er toch geen wachttijd om geholpen te worden. Dat is dankzij de nieuw opgerichte cel Oekraïne. Hier op de campus aan de Offerlaan zit alle dienstverlening tezamen en wordt alle informatie gebundeld om de vluchtelingen zo snel mogelijk te helpen.

300 extra opvangplaatsen nodig tegen eind 2022
Sinds 1 maart meldden 919 Oekraïense vluchtelingen zich aan bij de dienst burgerzaken. 341 mensen worden opgevangen in Gent, een deel bij plekvrijgastgezinnen, een deel in de collectieve opvang van de stad. Dat betekent dat een zeshondertal Oekraïense vluchtelingen ergens verblijven waar de stad Gent geen zicht op heeft: bij vrienden of familie bijvoorbeeld.

Alleen verwacht de stad wel dat vroeg of laat ook daar mensen zullen moeten doorstromen naar de opvang georganiseerd door de stad, en er dus nog meer opvangplaatsen nodig zullen zijn. De stad wil daarom tegen het einde van dit jaar 300 opvangplaatsen extra creëeren. Praktisch lukt dat, zegt de schepen, maar ze hebben daar wel meer financiële steun voor nodig.

Oproep naar de overheid
"Op dit moment betalen wij als stad, als lokale overheid, 4/5de van de kost van zo'n opvangplaats," zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker. "Wij doen een oproep naar de Vlaamse overheid om met meer middelen over de brug te komen."