vrijdag 14 juni
19°C
34 km

Oost-Vlaanderen wil klimaatneutraal zijn tegen 2050

25 steden en gemeenten uit de ruime omgeving rond Gent hebben de ambitie om tegen 2050 zoveel mogelijk CO2 te besparen door volop in te zetten op 100 procent hernieuwbare energie. De 25 steden en gemeenten, de provincie Oost-vlaanderen en intercommunale Veneco hebben daarover vanmorgen het ambitiekader Energielandschap Regio Gent ondertekend. Dat deden ze in de Huysmanhoeve in Eeklo. De komende jaren moeten ze er samen uitgeraken waar en hoeveel zonnepanelen, windturbines en biomassacentrales erbij zullen komen in onze regio. 

25 steden en gemeenten uit de ruime omgeving rond Gent toonden zich vanmorgen bijzonder ambitieus om de CO2-uitstoot op hun grondgebied in de toekomst sterk te verminderen. Met de ondertekening van het ambitiekader Energielandschap Regio Gent willen ze in de toekomst fors inzetten op een propere leefomgeving in hun stad of gemeente, en dat kan volgens hen alleen maar door volop in te zetten op hernieuwbare energie, zoals het leggen van zonnepanelen en de bouw van windturbines en biomassacentrales. De deadline is 2050, maar de ruimte in Oost-vlaanderen is beperkt, en dus zal er goed moeten nagedacht worden wat er waar precies allemaal kan.

An Vervliet (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning: "We denken bijvoorbeeld over bedrijventerreinen die energie uitwisselen, dat kan warmte zijn die uitgewisseld wordt, dat kan een windmolenpark zijn maar dan kunnen evengoed zonnevelden zijn over gewassen geplaatst bijvoorbeeld, dus er zijn tal van verschillende opties en het komt er nu op aan om de beste opties te vinden voor de verschillende locaties in onze provincie, want ik denk dat er nu veel gemist wordt, en het komt er nu op aan om de beste opties te vinden voor de verschillende locaties".

De beschikbare ruimte in Oost-Vlaanderen is beperkt en dus moeten alle 25 steden en gemeenten rond Gent die vandaag het ambitiekader ondertekend hebben, zelf gaan nadenken hoe en waar ze op hun grondgebied het gebruik van hernieuwbare energie kunnen vergroten.