woensdag 27 september
24°C
3 km

Ontwerpers gezocht voor uitbreiding SMAK

Het S.M.A.K, SOGENT en Vlaams Bouwmeester gaan op zoek naar multidisciplinair ontwerpteam voor de uitbreding van het museum. Ze hebben daarvoor een open oproep gelanceerd. De plannen voor het SMAK passen binnen het algemeen masterplan voor het Citadelpark. Dat krijgt de komende jaren een grodige facelift. En daar past ook de uitbreiding van het SMAK bij. Want het museum heeft plaats tekort.

Het SMAK wil graag een permante tentoonstelling realiseren, maar daar is nu geen ruimte voor. Bovendien voldoet het huidige museumgebouw ook niet aan de internationale klimaatregels. Voor het nieuwe gebouw verwachten Vlaams Bouwmeester, het SMAK en SOGENT, dat de ontwerper het huidige gebouw betrekt, maar ook de Casinokop van de Floraliënhal. Er moet ook onderzocht worden hoe die twee delen met elkaar verbonden kunnen worden. De ontwerpers moeten ook rekening houden met de erfgoedwaarden van het cultuurhistorisch landschap. De oproep werd vrijdag gelanceerd, het is de bedoeling dat in het najaar 5 laureaten geselecteerd worden die dan een ontwerpvoorstel mogen uitwerken. Tijdens de zomer van 2024 wordt het winnende ontwerp bekendgemaakt.