zaterdag 3 december
3°C
2 km

Ontdiesel de spoorlijn tussen Eeklo en Ronse!

Verschillende mandatarissen van Groen namen vanmorgen de trein naar Gent. Ze vragen aandacht voor de spoorlijn tussen Eeklo en Ronse. Die is vervuilend en de dienstverlening kan beter zeggen de actievoerders.

Vanuit verschillende steden en gemeenten namen leden en mandatarissen van Groen vandaag de trein naar Gent. Aan het Sint-Pietersstation hielden ze allemaal even halt. Daar werd de problematiek van de spoorlijn tussen Eeklo en Ronse aangekaart. De leden van Groen willen dat die lijn in eerste instantie ontdieseld wordt. Nergens rijden nog zoveel vervuilende dieseltreinen dan in Oost-Vlaanderen. Bovendien is de lijn Eeklo-Ronse één van de drukst gebruikte niet-elektrische lijn, jaarlijks goed voor bijna 2,2 miljoen kilometer. Een elektrificatie van die lijn tegen 2030 zou voor flink wat minder CO2-uitstoot zorgen. Want de oude diesellocomotieven van de NMBS voldoen al verschillende jaren niet meer aan de Europese uitstootnormen.

Beter aanbod

Ook de dienstverlening op de lijn tussen Eeklo en Ronse mag best wat beter.  Het aanbod mag best wat ruimer vinden de actievoerders, ook in het weekend. De actievoerders dromen ook luidop van een rechtstreekse trein tussen Gent en Oudenaarde.  Nu Groen in de federale regering zit hopen deze lokale afdelingen dat het dossier bovenaan het stapeltje komt te liggen. Want de ingrepen op deze lijn passen perfect in de doelstellingen van de regering. Die wil tegen 2030 55% minder CO2-uitstoot hebben en een beter treinaanbod.