zaterdag 15 juni
18°C
4 km

Omwonenden klagen over geluidsoverlast viaduct Gentbrugge

In Gentbrugge komen heel wat klachten over geluidshinder in de buurt van het viaduct van de E17. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal nu objectieve geluidsmetingen laten uitvoeren en laten onderzoeken wat de mogelijke effecten van snelheidsbeperking zijn.

De voorbije maanden kreeg het viaduct een grondige renovatie. Er kwamen nieuwe voegen en geluidsschermen om de lawaaioverlast tegen te gaan. Maar dat is maar gedeeltelijk gelukt. De voegen maken minder lawaai dan vroeger, maar de schermen houden minder lawaai tegen dan verwacht. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zijn er twee boosdoeners. Tijdens de werken was er een lange tijd minder verkeer door de lockdown en het verkeer moest door de werken trager over het viaduct rijden. Bovendien is er nu ook veel meer verkeer dan tijdens de pandemie. 

Klachten onderzoeken

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in eerste instantie een objectieve geluidsmeting doen. Dat doen ze altijd na het plaatsen van nieuwe geluidsschermen. Daarnaast laat het Agentschap ook onderzoeken of een snelheidsbeperking op het viaduct kan helpen. Het is de bedoeling om snel iets aan de problemen te doen.