Ombouw Brico-kruispunt in Wondelgem weer stapje dichterbij

De werken aan het grote kruispunt van de R4 in Wondelgem starten volgend voorjaar. Daarvoor is onlangs een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Dat betekent ook dat de plannen helemaal klaar zijn, tot in de puntjes uitgewerkt. Morgenavond kunnen geinteresseerden naar een infoavond, want die werken zullen een grote impact hebben op de buurt en het verkeer.

Er is intussen al heel wat studiewerk verricht rond de herinrichting van het befaamde Brico-kruispunt in Wondelgem, ofte het kruispunt R4 Zeeschipstraat Evergemsesteenweg. "De aannemer heeft zijn ontwerp gefinaliseerd," vertelt Marijn Struyf, woordvoeder van De Werkvennootschap. "Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd. Aanpassingen die niet heel veel te maken hebben met de circulatie van het verkeer. Wel bijvoorbeeld rond de tunnel: die wordt iets korter, waardoor ie ook goedkoper is voor de belastingsbetaler."

Tunnel
Het kruispunt staat bekend voor zijn files, onveilige situatie voor de zwakke weggebruiker en onveiligheid tout court. Maar daar komt binnenkort verandering in. In maart 2023 starten de nutsmaatschappijen aan de leidingen, begin 2024 kan de heraanleg zelf beginnen. "De R4 zal hier concreet in een sleuf komen te liggen, zodat bovengronds het lokaal verkeer kan geregeld worden. En zodat er een veilige doorgang is voor fietsers, die niet meer in conflict komen met al het verkeer."

Hinder
En intussen wordt ook werk gemaakt van een plan voor tijdens de werken, om de hinder niet groter te maken dan nodig. "Het is zo dat we met die aannemer al een tijdlang bezig zijn om te kijken wat de beste oplossingen zijn, voor zo min mogelijk hinder," licht Struyf toe. "Waar kunnen we op inzetten? Zijn er alternatieven? Zijn er omleidingen? We gaan gefaseerd werken, maar het zal toch even een zure appel zijn om door te bijten."

Infomoment
Veel studiewerk en voorbereidingen dus, en daar proberen ze ook de omgeving in te betrekken. Omwonenden, bedrijven in de buurt en de gebruikers van de R4 moeten zo goed mogelijk geinformeerd worden. Daarom is er morgenavond 20 september  een infoavond. Tussen 17u en 20u kan iedereen de plannen komen inkijken in zaal De Zulle in Wondelgem .