NSB Oost-Vlaanderen herdenkt oorlogsslachtoffers in Kaprijke

In Kaprijke hebben de Oost-Vlaamse afdelingen van de NSB, de Nationale Strijdersbond van België, hun jaarlijkse bijeenkomst gehouden.

De leden kwamen samen aan het sportcomplex, waar ze zich met hun vaandels opstelden die door de pastoor gewijd werden. Vandaar trokken ze in stoet naar het oorlogsmonument, waar de Last Post weerklonk en ze een minuut stilte hielden om de gesneuvelden te herdenken. De plaatselijke NSB-afdeling en het provinciaal bestuur van de bond legden bloemen neer bij het monument voor de oorlogsslachtoffers. De plechtigheid werd traditioneel afgesloten met het Belgisch Volkslied.

De NSB werd kort na de Eerste Wereldoorlog opgericht en is zowat de belangrijkste oud-strijdersbond van het land. De vaderlandslievende vereniging komt op voor de belangen van oud-strijders en houdt de nagedachtenis in stand van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.