North Sea District versterkt samenwerking

De zes gemeenten en twee provincies van het North Sea Port District gaan nog intensiever samenwerken. Dat district bestaat uit de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, 3 Oost-Vlaamse gemeenten: Evergem, Zelzate en Gent, én 3 Zeeuwse gemeenten: Terneuzen, Vlissingen en Borsele

Zij hebben samen een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking opgericht. Dat betekent dat ze nog beter gaan samenwerken, vooral dan op het vlak van duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit. Concreet gaan ze bijvoorbeeld onderzoeken hoe ze meer natuurgebieden tussen de haven en de wijken kunnen ontwikkelen, om de negatieve effecten van de industrie te beperken voor de bewoners van die wijken.