vrijdag 14 juni
19°C
57 km

Nazareth voert een parkeerverbod in

Het gemeentebestuur van Nazareth voert een parkeerverbod in voor zwaar in de Stationsstraat in Eke. Bewoners van de strook tussen de N60 en de Brouwerijstraat hadden al lange tijd overlast van grote vrachtwagens die er langdurig parkeren. 

De buurt kloeg van geluidsoverlast, door de draaiende motoren om de cabine te verwarmen, en geurhinder en ongedierte als gevolg van achtergelaten afval. Daarnaast zorgden de geparkeerde vrachtwagens ook voor een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. Buurtbewoners zagen ook hun opritten vaak geblokkeerd . Het gemeentebestuur neemt nu de nodige maatregelen.