zaterdag 3 december
3°C
1 km

N-VA vindt resultaten Roma-project “weinig hoopgevend”

In Gent zijn alle illegale tentenkampen opgedoekt. Romagezinnen die in de stad wilden blijven, kregen onderdak op de Lübecksite. Op voorwaarde dat ze Nederlands leerden, naar school gingen of werk zochten. Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vroeg een eerste evaluatie en vindt die “weinig hoopgevend”.

In de wooncontainers op de Lübecksite wonen ongeveer 85 mensen. Uit de eerste evaluatie blijkt nu dat ongeveer de helft van de kinderen naar school gaat en iets minder dan de helft van de volwassenen is aan het werk. Dat was nochtans verplicht. N-VA vindt de eerste resultaten weinig hoopgevend: “Het hele project loopt nog tot 2023 en zal de Gentse belastingbetaler meer dan 2,5 miljoen euro kosten. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit voor een belangrijk stuk geld in het water zijn.”

Burgemeester vraagt geduld
Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) vraagt nog wat geduld en benadrukt dat het niet om een homogene groep mensen gaat: “Belangrijk om mee te geven is dat gedurende de twee maanden van de opstart de diensten voor elk gezin een individueel begeleidingstraject hebben uitgetekend”.