woensdag 29 maart
17°C
54 km

Minder lege winkelpanden in Oost-Vlaanderen

Volgens UNIZO Oost-Vlaanderen blijft het aantal leegstaande winkelpanden afnemen. In 2021 was er al een daling ingezet en die trend heeft zich in 2022 verdergezet . Hoewel nog iets meer dan 10 procent van de Oost-Vlaamse panden leegstaat, doen op nationaal niveau maar drie provincies beter.

Ook in Gent gaat het de goede kant op. UNIZO blijft voorzichtig en zegt dat er geen reden is voor euforie. Er is nog te veel leegstand in de kernen van onze steden en gemeenten. Er is ook geen duidelijke verklaring voor die tendens. Wel kregen een aantal winkelpanden een andere functie en steden en gemeenten zetten meer en meer in op beleving in de winkelbuurten. Bij UNIZO pleiten ze voor een nieuwe vorm van bedrijvige kern.