vrijdag 2 december
3°C
5 km

Melle heeft er een nieuwe kerk bij

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als het mormoons geloof, heeft in Melle een nieuwe kerk gebouwd. De gemeenschap in Vlaanderen groeit sterk en daarom was er nood aan een nieuw gebouw.

Het nieuwe gebedshuis langs de Brusselsesteenweg is een modern gebouw met in het midden een gebedsruimte voor 210 mensen. De buitenring van het gebouw bevat een tiental ruimtes waarin de lessen van de zondagsschool kunnen gegeven worden aan kinderen, tieners en volwassenen. 

Geen subsidies

In België kent het mormoons geloof bijna 6500 leden. De kerk in Gent was te klein geworden, wekelijks komen er zo'n 185 mensen samen. Een nieuw gebedshuis was dus noodzakelijk. De mormonen hebben tien procent van hun inkomen afgestaan voor de kerk. Van de overheid kregen ze geen subsidies. 

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd gesticht in 1830 in de Amerikaanse staat New York door Joseph Smith Jr. De leden geloven in de Bijbel en het Boek van Mormon. Daarom kregen ze ook de bijnaam 'mormonen'. Ze volgen het voorbeeld van Christus en vinden het belangrijk om voor elkaar te zorgen.