Meeste PFAs-vervuiling op kanaal Gent-Terneuzen komt uit België

De meeste PFAS in het Kanaal Gent-Terneuzen komt van onbekende Vlaamse lozers. Dat blijkt uit een rapport dat gemaakt is voor Rijkswaterstaat. Onze Zeeuws collega’s van de Provinciale Zeeuwse Courant konden het rapport inkijken. 

Volgens het rapport komt er jaarlijks zo’n 47 kilogram PFAS in het Kanaal Gent-Terneuzen terecht. Dat is 5 keer meer dan de vergunningen toelaten. Het meeste daarvan is in België geloosd. Dat komt omdat de Nederlandse bedrijven niet rechtstreeks op het kanaal zijn aangesloten, maar wel via een leiding op de Westerschelde. Maar de meeste PFAS komen van anonieme vervuilers, zoals huishoudens of zuiveringsinstallaties. Vervuilers die niet te achterhalen zijn dus. En net daarom is het belangrijk dat de PFAS-problematiek permanent in de gaten wordt gehouden. Want in Nederland is er een Kaderrichtlijn Water. Die schrijft voor dat in 2027 alle wateren een goede waterkwaliteit moeten hebben. Verreweg de meeste wateren in Nederland voldoen niet aan de richtlijn.