donderdag 18 april
11°C
73 km

Maldegem kiest voor meer groen en ontharding

In Maldegem willen ze zich de komende jaren inzetten om de gemeente klimaatgezond te maken. Het gemeentebestuur ondertekende in september vorig jaar al het Lokaal Energie en Klimaatpact, waarbij gefocust wordt op vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Om de doelstellingen van dat pact te halen moet Maldegem nu een tandje bijsteken en daarom heeft de gemeente een actieplan opgesteld om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Zo lanceert het nu Maldegem Boomt, een project om de gemeente te vergroenen en te ontharden.

De klimaatproblematiek mag dan wel om een mondiale aanpak vragen, ook op lokaal niveau kunnen er stappen gezet worden. In Maldegem maken ze daar werk van. De gemeente ondertekende vorig jaar het Lokaal Energie en Klimaatpact en schakelt nu een versnelling hoger om de doelstellingen te halen.

Stefaan Standaert (Groen)  schepen van Klimaat Maldegem: "Daar zijn vier doelstellingen rond. Twee van die vier doelstellingen van het lokale energie en klimaatpact zijn ontharden en vergroenen. We zijn daar in Maldegem heel ambitieus mee omgegaan. We willen concreet een aantal locaties ontharden en vergroenen".
 
Zo zal onder meer het flink betegelde Vredesplein aangepakt worden, waar er nu nog voor meer dan 80 procent verharding is. Bedoeling is om dat te herleiden naar 35 procent en voor meer groen te zorgen door aanplanting van bomen. Ook een vijftal andere locaties worden onthard en vergroend. De Malgemnaren worden niet alleen gesensibiliseerd, ze mogen ook zelf hun zegje doen in de klimaatplannen van hun gemeente. Het bestuur zet volop in op participatie met het project Maldegem boomt en een infomoment op 14 februari.