woensdag 6 december
6°C
84 km

Lokale taxshift op stapel in Zelzate

Zelzate lijkt sterk op weg om haar eigen lokale taxshift te mogen gaan doorvoeren.

`t Gaat om een hervorming van de oppervlaktebelasting waarbij de grootste bedrijven in de gemeente zwaarder zullen worden belast dan de kleine zelfstandigen. Een aantal grote bedrijven in Zelzate ging niet akkoord en trok naar de Raad van State om het belastingreglement te laten vernietigen. Maar de auditeur van de Raad van State geeft Zelzate nu alvast gelijk.

Het bloedrode gemeentebestuur van Zelzate is goed op weg om wat ze zelf een eerlijker belastingreglement noemen in te voeren. `t Gaat om een lokale taxshift die het geld voor een groot deel bij de grootste bedrijven in de gemeente gaat halen. Bedrijven die in oppervlakte meer dan 5000 vierkante meter beslaan zullen een hogere oppervlaktebelasting moeten betalen in vergelijking met een kleine zelfstandige in de gemeente.  

De coalitiepartners Vooruit en PVDA in Zelzate hanteren daarmee het principe van de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten torsen. Maar een aantal grote bedrijven in Zelzate, waaronder staalreus ArcelorMittal, chemiebedrijf Rain Carbon en baggeraar Jan De Nul gaan niet akkoord met die lokale taxshift en spreken van discriminatie. Samen met werkgeversorganisatie Voka trokken ze naar de Raad van State om het nieuwe belastingreglement nietig te verklaren. De Raad van State doet volgende week vrijdag uitspraak, maar de auditeur gaf alvast het advies om de gemeente Zelzate gelijk te geven. Het gemeentebestuur van Zelzate is alvast voorzichtig optimistisch.

Als de Raad van State volgende week vrijdag het advies van de auditeur volgt, dan betekent dat een groot fiscaal voordeel voor de inwoners en de kleine zelfstandigen in Zelzate. De lokale taxshift zou de gemeente zo`n 420.000 euro opbrengen. Met dat geld kan de factuur van de zelfstandigen en Kmo`s naar beneden en wordt de milieubelasting in Zelzate zelfs gehalveerd.