woensdag 6 december
6°C
69 km

Koen Crucke gehuldigd in Gent

Gentenaar Koen Crucke is gehuldigd door de stad Gent met een kunstwerk. Crucke die in februari 70 is geworden speelt tijdens de Gentse feesten samen met Luk De Bruyker, Koenfeeranse. Een bloemlezing over de rijk gevulde carrière van Koen Crucke en waarin hij met verschillende muzieknummers terugkeert in de tijd. Rode draad doorheen de voorstelling is de liefde voor de stad Gent. Ook al woont hij hier al enkele jaren niet meer, toch zal hij zijn Gent nooit de rug toekeren, zegt Crucke zelf. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq kwam Koen Crucke gisteren persoonlijk in de bloemetjes zetten tijdens de premiere van Koenfeeranse in de Minardschouwburg. 

 

Koenferanse

Hij staat er tijdens de Gentse feesten tien dagen lang op de planken met 'Koenferaanse', een voorstelling, waarin hij samen met collega Luk De Bruyker, zijn 55 jarige muzikale carrière overloopt. Rode draad doorheen de bloemlezing is de liefde voor de stad Gent. En Koen Crucke mag dan tegenwoordig wel in De Haan wonen, dit had hij over zijn verblijfplaats nog te zeggen.
"ik ga één uitspraak doen. Ik wil ooit in De Haan mijn ogen sluiten maar ik wil wel in Gent begraven worden, mijn laatste rustplaats. Mijn Gent!"