maandag 3 oktober
17°C
0 km

Kerk van Watervliet wordt culturele en toeristische trekpleister

De gemeente Sint-Laureins, de kerkfabriek van Watervliet en intercommunale Veneco hebben de handen in elkaar geslagen om de kerk van Watervliet uit te bouwen tot een culturele en toeristische trekpleister voor Sint-Laureins.

In 2017 werd beslist tot nevenbestemming van de kerk: naast kerkelijke diensten kunnen er ook andere activiteiten plaatsvinden. De kerk zal nu verder aangepakt worden. Er komt nieuwe verwarming, sanitair en keuken, een toeristisch onthaal, een podium en een tentoonstellingsruimte.

Tegen 2026 klaar

In samenwerking met Veneco wordt in eerste instantie de procedure voor
aanstelling van een ontwerpteam aangevat. Dit ontwerpteam zal het ontwerp, de vergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier opmaken. Daarna worden de werken openbaar aanbesteed en gaat de aannemer over tot uitvoering van de werken. De globale kostprijs (diensten en werken) wordt momenteel geraamd op 1,3 miljoen euro. Tegen 2026 zouden de werken afgerond moeten zijn.