woensdag 6 december
6°C
91 km

Kaprijke stopt de PPS voor site oud rustoord

De gemeente Kaprijke moet op zoek naar een nieuw project voor de oude rustoordsite in Lembeke. Al in 2018 sloten het gemeentebestuur en een private partner een publiek-private samenwerking, of pps af, om meer dan 30 assistentiewoningen te bouwen. Het oude klooster werd gesloopt, maar daarna bleef het stil op de werf. Het gemeentebestuur onderneemt nu juridische stappen om de overeenkomst stop te zetten.

Op deze gronden van het oude Lembeekse klooster zou een private partner 36 assistentiewoningen bouwen. Het klooster is gesloopt, maar de werf ligt er verlaten bij. Aannemers hadden drie jaar de tijd voor een nieuwbouw, maar de deadline is al vertreken in september van vorig jaar.

Pieter Claeys (Het Kartel KLB) - burgemeester Kaprijke: "Als gemeentebestuur wensen we toch de private partner die was aangewezen om die assistentiewoningen te realiseren een tweede kans te verlenen, mits dat voldaan werd aan een drietal zaken. // Die zaken, daar is niet aan voldaan met als gevolg dat die overeenkomst nu geen verdere uitvoering kan kennen".

De eerste plannen dateren van de vorige legislatuur en nu moet Kaprijke dus opnieuw van nul beginnen. Een open plek in het centrum van Lembeke, de burgemeester en de inwoners hadden het graag anders gezien.

Pieter Claeys (Het Kartel KLB) - burgemeester Kaprijke: "We zijn als gemeentebestuur aan het kijken naar een plan B, welke herbestemming we kunnen geven aan deze site. Dat kan nog altijd zich situeren in de zorgcomponent, maar dat kan ook in een private sfeer zich situeren".