dinsdag 18 juni
19°C
0 km

Kaprijke neemt maatregelen tegen wateroverlast

Kaprijke heeft een reeks maatregelen genomen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Afgelopen winter kreeg de gemeente verschillende keren te maken met ondergelopen straten door intense regenval. In overleg met de polderbesturen en beheerders van grachten werd er nu beslist om preventief grachten te ruimen in de straten die met ernstige wateroverlast hadden af te rekenen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een aantal baangrachten geruimd samen met de polderbesturen. Maar ook Kaprijke zelf draagt haar steentje bij. Ook zij zullen grachten vrijmaken en een duiker herstellen aan de Zuidstraat zodat de waterafvloeiing beter verloopt.
insluiten