Ivago en De Lijn waarschuwen voor gevolgen nationale stakingsdag

Morgen organiseren de drie vakbonden een nationale actiedag met een betoging in Brussel, en ook acties en stakingen. En die kunnen ook bij ons voelbaar zijn.  

Zo waarschuwt Ivago dat er problemen kunnen zijn bij de ophaling van het huisvuil en in de recyclageparken. 100% zeker is dat niet, maar nu al zijn er personeelsproblemen door ziekte en quarantaine. Als de ophaling niet gedaan is maandag vraagt Ivago om het afval weer binnen te halen. Ook bij De Lijn waarschuwen ze voor de actiedag. De Lijn verwacht dat 40% van het aanbod zal geschrapt worden. Er is een alternatieve dienstverlening uitgewerkt en er zullen 25 extra medewerkers ingeschakeld worden om de mensen te informeren via ondermeer sociale media.