maandag 2 oktober
25°C
5 km

Initiatiefnemers zien monument verdwijnen door werken

In Gavere wordt het marktplein volledig heraangelegd. Bij voorbereidende werken werd het monument dat de oude Waterburcht herdenkt, weggenomen door de gemeente. Er werd nooit gecommuniceerd door wie en waarom het monument verdween. Dit zorgt nu voor frustratie bij de familie van één van de bezielers van het monument.

De oude Waterburcht in Gavere speelde eeuwen geleden een belangrijke rol in de geschiedenis van Vlaanderen. In 1057 was er al sprake van een waterkasteel aan de oevers van de Schelde. In de periode 1427 tot 1447 speelde het kasteel een grote rol bij Filips de Goede, maar in 1658 werd het afgebroken. In 1969 hebben enkele sympathisanten een monument gebouwd ter herinnering van het Waterkasteel. Ze gebruikten daarvoor gevonden restanten.

Luc Bauters, schoonzoon van één van de initiatiefnemers: :"Een aantal mensen, waaronder mijn schoonvader, Emiritus professor Evrard, die enorm begaan is met erfgoed en met geschiedenis vooral, die hebben in de jaren '50, '60 en '70 kleinschalig archeologisch onderzoek gedaan op de funderingen van één van de slottorens van de bewuste waterburcht. Daar hebben zij interessant materiaal uitgehaald en met overblijfselen van de fundering hebben zij de herinnering aan dat toch merkwaardig kasteel hebben zij hier achter mij een bescheiden monument geplaatst".

Geen historische waarde

Het bescheiden monument is nu bij de voorbereiding van de  werken aan het marktplein verdwenen. De gemeente heeft de toestemming gegeven om het te laten wegnemen na een consult bij Veneco. Die liet weten dat het monument geen historische betekenis had voor Gavere en dat het niet zeker is of de restanten effectief van het waterkasteel zijn. Daarom komt het monument niet terug in zijn oorspronkelijke staat. Er zullen volgens de burgemeester hoogstens enkele restanten bewaard blijven.