Hospicebossen weer wat groter

De provincie Oost-Vlaanderen heeft vrijdag een nieuwe bosrand geplant langs de provinciale Hospicebossen in Nazareth. Op 1,3 hectare zijn 500 inheemse struiken geplant. De struiken moeten bijdragen tot meer biodiversiteit en vormt een buffer tussen het bos en de autosnelweg.

"Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio. Elk stuk bos dat we tijdens dit en de komende plantseizoenen aanplanten  is een concrete stap om dat percentage op te krikken,” zegt gedeputeerde Riet Gillis.

Microklimaat
Een bosrand is een waardevol stuk natuur met een eigen microklimaat. De struiken zijn een geleidelijke overgang naar het bos, met hazelaar, meidoorn en lijsterbes.

Bos omvormen
De Hospicebossen zijn ooit aangeplant met uitheemse boomsoorten die snel groeien Goed voor een snelle houtopbrengst en de economie, maar minder voor de fauna en flora. Het bos wordt nu stilaan omgevormd, met inheemse bomen en struiken.

Kloosterbos
Niet alleen in Nazareth, ook in het provinciaal domein Het Kloosterbos in Wachtebeke wordt binnenkort bijkomend bos aangeplant.