zaterdag 24 februari
8°C
1 km

Hoge energieprijzen? Jeugdverblijven grijpen in.

Bij de laatste kampen van de jeugdbewegingen dit jaar zal er meer aandacht moeten besteed worden aan energieverbruik, want ook bij de de jeugdverblijven stijgt de energiefactuur enorm. Alles doorrekenen aan de jeugdbewegingen willen ze  niet, daarom komen er extra  maatregelen zoals minder lang douchen en een frissere slaapzaal. Wij gingen eens kijken hoe ze dat bij Moerkensheide in de Pinte aanpakken.

Ravotten in het bos en daarbij regelmatig van binnen naar buiten lopen, het hoort bij een kamp.  VOOr de energiecrisis werden de kinderen en de leiding al aangemaand om de deur te sluiten. Met de huidige hoge energiekosten gaan ze daar bij Moerkensheide extra op toe zien. 

Piet Termont –centrumverantwoordelijke Moerkensheide : "Maar we weten dat het in de praktijk niet altijd even simpel is. Tijdens het enthousiasme van het spel wordt dat af en toe eens vergeten. Daarom proberen we zo veel mogelijk maatregelen te nemen om zelf te zorgen dat die energiebesparing er is. Door lichten die uit gaan van zelf, door deuren met deurpompen".

De centrumleiding en alle personeelsleden zullen alvast het goede voorbeeld geven. Zo zullen de koelkasten die leeg zijn worden afgelegd. En het is ook niet de bedoeling om constant iedereen met de vinger te wijzen, maar wel gewoon wat aandachtig te zijn. Zo hopen ze in De Pinte de kosten wat te drukken.