Het Pand in Patershol na 40 jaar opnieuw gekraakt

In de wijk Patershol in Gent bezetten enkele jongerencollectieven Het Tweede Pandhof, beter bekend als Het Pand.

Het Pand maakt deel uit van het Caermersklooster. Er zijn 32 sociale woningen in ondergebracht die worden verhuurd door WoninGent. Alle bewoners moeten hun woningen voor het einde van het jaar verlaten omdat het Caermersklooster verkocht wordt. De krakers, die zich De Pandemisten noemen, verzetten zich tegen de verkoop van het gebouw op de privémarkt. Ze vinden dat de bewoners en de Gentenaars inspraak moeten krijgen in de plannen.

De geschiedenis herhaalt zich.

Ruim veertig jaar geleden werd Het Pand ook al eens bezet. Het Pandinistisch Verblijvingsfront (een knipoog naar het Sandinistisch Bevrijdingsfront in Nicaragua) streed toen voor het behoud van de woonfunctie van Het Pand. Burgemeester De Paepe liet de Pandinisten uiteindelijk door de politie uit het Pand verdrijven. De uitzetting leidde tot een golf van verontwaardiging, kort nadien trok een grote betoging door Gent om het behoud van de woonfunctie te eisen. Het zou nog jaren duren voor de woningen weer bewoonbaar werden gemaakt, pas in 1995 waren 25 sociale woningen klaar. De pandinisten hadden intussen wel hun slag thuisgehaald. De Raad van State vernietigde in 1991 de onbewoonbaarverklaring van Het Pand wegens onvoldoende gemotiveerd.

Pandemisten roepen op tot dialoog

De bezetters stoppen pamfletten in de bussen in de buurt. Ze nodigen de bewoners en de buurtbewoners uit in de binnentuin van Het Pand om er te praten over de toekomst van Het Pand.

Lees hier hun ‘Brief aan de buurt’

Beste bewoner van t’Pand en buurtbewoner

Wij sturen u deze brief, om te laten weten dat u op twee oren kan slapen.

Wij hebben dit Pand bezet omdat we tegen de verkoop van dit prachtige gemeengoed zijn. De verkoop wordt onder de radar gehouden door Stad Gent en dat vinden wij een slecht teken. Mensen worden uit hun woningen gezet voor een project waar enkel een paar grote piefen profijt uit halen. Wij zijn tegen de privatisering en het geldbejag van het huidige beleid, een stad is voor iedereen.

Waar is onze stem? Wij vinden dat burgers inspraak moeten hebben over de toekomst van hun gezamenlijk goed, hun stad, hun woonplaats. Dus bezetten we deze plek uit stadsliefde, zodat elke Gentenaar en bezoeker kan meegenieten van dit stukje moois en we samen onze stem kunnen laten horen. Wij zijn hier voor jullie, voor onszelf en voor de toekomst. Wij vinden dat ‘t Pand niet leeg mag staan tot er duidelijke plannen zijn, daarom komen wij hier wonen. Om de alarmbel luider te laten rinkelen. Met de goede bedoeling en de beste intentie. En het liefst samen met jullie.

Dag buur Kom gerust een thee of koffie drinken aan de grote tafel in de binnentuin zodat we kennis kunnen maken. Zodat we hier rustig over kunnen praten en vooral ook naar uw mening kunnen luisteren. Zodat we rekening kunnen houden met iedereen. Of gewoon, een babbeltje. Dat het ook eens gezellig mag zijn!

Maar wacht, wie zijn wij? De meeste onder ons zijn studenten en pas afgestudeerden. We zijn allemaal onderdeel van verschillende Gentse collectieven, elk met hun eigen disciplines. Voor dit project bundelen we onze krachten omdat we geloven dat het woningbeleid beter kan en duurzaamheid veel verder gaat dan louter technische regels en wetten.

Een goed contact met de buurt is de noodzakelijke inleidign om aan dit verhaal te kunnen beginnen. Het is begrijpelijk als u nog terughoudend bent, u kent ons nog niet, maar wij zouden daar graag verandering in brengen.We willen de stap naar de buurt zetten en dit is daar de eerste poging toe.Twijfel niet om eens langs te komen in de binnentuin zodat u ziet wat we doen en wat we uitsteken! Wij luisteren ook graag naar jouw opmerkingen op onze vaste lijn:, of mail. (Dat is duurzaam samenleven: luisteren naar, thee drinken met en handelen naar!)

hopelijk tot snel warme groet