zaterdag 24 februari
8°C
13 km

Heeft Oudenaarde erfgoedregels overtreden in Ename?

In Ename, deelgemeente van Oudenaarde, is er heel wat te doen over de verwijdering van een dertigtal graven rond de Sint-Laurentiuskerk. De stad liet de oude graven weghalen, omwille van de veiligheid, omdat ze wankel stonden of vernield waren door vandalen. Maar alles gebeurde zonder toestemming van de familie. Oppositiepartij Groen vindt dit niet kunnen. Meer nog, volgens de partij heeft de stad zelfs erfgoedregels overtreden, want Ename heeft een beschermd dorpsgezicht.

Het graf van Gommar zijn grootouders en nonkel is door de stad weggehaald van het kerkhof rond de Sint-Laurentiuskerk in Ename. Het was beschadigd door vandalen en Gommar had plannen om het te herstellen, maar dat bleek niet meer nodig te zijn, want van het graf schiet nog maar weinig over.

Gommar Dekens: "Het is weggehaald door de stadsdienten. Ze hebben me niet verwittigd en ze hebben ook andere graven verwijderd zonder de families van die graven te verwittigen. Dat kan niet. Dat is geen eerbied meer hebben he. Dat is voor mij zo en daarbij stopt het".

Volgens oppositiepartij Groen overtrad de stad ook de erfgoedregels omdat ze de verwijdering niet op voorhand besproken hebben met Onroerend Erfgoed. 

Elisabeth Meuleman (Groen) - gemeenteraadslid Oudenaarde: "Inderdaad, los van het feit dat het weinig tactvol was en een emotionale waarde heeft, is ook het feit dat we hier in een beschermd dorpsgezicht zitten. Er was een brief van Onroerend erfgoed waarin stond: voor je iets doet, moet er eerst een advies komen en moet de erfgoedwaarde van de graven en de omgeving bepaald worden. Dus de stad heeft hier eigenlijk een flagrante fout gemaakt tegen erfgoeddecreten in".

Bevoegd schepen Stefaan Vercamer laat weten dat de graven die verwijderd zijn dateren van voor 1970. De concessie was verlopen en bovendien ging het ook niet om beschermde graven. Vercamer geeft ook mee dat de graven weggegehaald zijn omdat ze wankel stonden of vernield waren door vandalen. Als er een ongeval zou gebeuren, dan is de stad verantwoordelijk, zegt Vercamer. De schepen geeft ook nog mee dat de stadsdienten deze zomer samenzitten met Onroerend Erfgoed. Samen met familieleden en buurtbewoners wil de stad ook kijken hoe ze het kerkhof van Ename verder kunnen opwaarderen.