zaterdag 26 november
9°C
16 km

Gezamenlijke site voor Gentse flikken mogelijk

Een verhuis van de Lokale Politie Gent naar de Groendreef is perfect mogelijk. Dat heeft een haalbaarheidsstudie uitgewezen.

In de gebouwen aan de Groendreef is nu al de Federale Politie gehuisvest. Maar op de site is plaats genoeg om ook de diensten van Politie Gent te centraliseren. De terreinen zouden ook groener worden en verschillende ruimtes zouden gedeeld kunnen worden. Het moet de werking van zowel de Federale Politiediensten als de Lokale Politie Gent versterken.

Voldoende budget?

De wijkcommissariaten verhuizen niet mee naar de Groendreef. Wanneer de verhuis gepland staat is nog niet duidelijk. Er wordt nog onderzocht of er voldoende budget is om de nieuwe politiesite in te richten.