woensdag 18 mei
25°C
67 km

Gentse haven CO2-neutraal tegen 2050?

Het Gentse stadsbestuur en het havenbedrijf dromen van een CO2-neutrale haven tegen 2050. Uit een studie van onderzoeksbureau Econopolis blijkt dat de Gentse haven tegen 2030 de CO2-uitstoot al kan verminderen met 8 miljoen ton. Maar om dat te realiseren ontbreekt een wettelijk kader. 

Jaarlijks stoot de Gentse haven zo'n 14 miljoen ton CO2 uit. Dat is ongeveer een vijfde van het Vlaamse totaal. Het grootste deel daarvan komt van industriële activiteiten, zoals die van staalproducent Arcelor Mittal. 

CO2 opslaan
Onderzoeksbureau Econopolis berekende dat het wel degelijk mogelijk is om de meeste vervuilende activiteiten te vergroenen. Meer nog, de Gentse haven heeft daar de ruimte en de technologie voor. Zo willen ze ondermeer CO2 opslaan en hergebruiken als grondstof, maar ook grootschalige warmtenetten aanleggen. De technologie is er, alleen ontbreekt er nog een wettelijk kader.