Gentse GO! scholen en VDAB pakken lerarentekort aan met opfrissingscursus

De GO! scholengroep Gent en de VDAB slaan de handen in elkaar om het lerarentekort in de stad aan te pakken. Aan de hand van het INTRO-traject willen ze leerkrachten die niet (meer) actief zijn in het onderwijs, opnieuw voor de klas krijgen.

INTRO staat voor INloopTRaject Onderwijs. Het project richt zich op mensen die een pedagogische opleiding achter de rug hebben, maar niet of niet meer in het onderwijs staan. Aan de hand van een snelcursus worden ze in amper vier maanden tijd klaargestoomd om voor de klas te staan. 

Plaats voor 10 cursisten
Let wel, er is maar plaats voor 10 cursisten en die zullen op voorhand ook grondig gescreend worden. "Belangrijk is dat je als deelnemer over de juiste bekwaamheid beschikt, een knelpuntvak wil geven en je je uiteraard helemaal wil smijten." legt Karel Van Den Bossche, bemiddelaar bij VDAB, uit. "Het is voor alle betrokken partijen van belang om in te schatten of het traject voor die bepaalde kandidaat een meerwaarde kan betekenen. Zo vermijden we dat cursisten vroegtijdig afhaken."