Gent creëert opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

De stad Gent bereidt zich voor op de komst van heelwat vluchtelingen. En dat zouden er best veel kunnen zijn. Hoe langer het conflict duurt in Oekraïne, hoe meer mensen zullen vertrekken uit hun land. Daarom wordt er werk gemaakt van opvanglocaties uit Oekraïne.

Gastgezinnen, collectieve opvanglocaties en eventueel een woondorp. Dat zijn de pistes die Gent de komende dagen en weken wil bewandelen. Voor opvang op korte termijn werkt Gent al samen met de logiessector. De vluchtelingen kunnen daar voor een korte periode terecht.

Flanders Expo?

De vraag zal binnenkort wellicht groter zijn dan het aanbod. Daarom onderzoekt Gent of er opvang mogelijk is in Flanders Expo. Op de plaats waar nu het vaccinatiecentrum is zou er opvang mogelijk zijn voor 234 mensen. Om dat te realiseren vraagt Gent steun aan de overheid. Verder wordt er ook gekeken naar kleinschalige opvangmogelijkheden, zoals de nachtopvang van het CAW in het Prinsenhof.  Daarnaast organiseert CAW ook zelf hulpverlening voor de vluchtelingen. Zoals een groepstraject om vluchtelingen mentaal te begeleiden, en het CAW schakelt de hulp in van buddy's. En de bestaande gratis CAW welzijnshulplijn 0800 13 500 wordt uitgebreid, zodat iedereen ook daar terecht kan met vragen specifiek over de problematiek in en rond Oekraïne.

Woondorp

De stad Gent is momenteel aan het onderhandelen over een groot stuk grond. Daar zouden dan wooncontainers geplaatst worden. Die zouden plaats bieden aan 1000 mensen.

foto: stad Gent