donderdag 18 april
11°C
244 km

Expo Theodoor Rombouts in het MSK

In het MSK in Gent is een tentoonstelling geopend met het werk van Theodoor Rombouts. Dat is een 17e eeuwse barokschilder en leerling van de Italiaanse grootmeester Caravaggio. Het Gentse stadsbestuur was ooit klant bij de schilder, voor een werk in het stadhuis. Het oevre van Rombouts is verspreid geraakt over de hele wereld. Voor  zijn 225-jarig bestaan bracht het MSK de belangrijkste werken naar Gent.

Het Museum voor Schone Kunsten in Gent heeft de belangrijkste werken van  barokschilder Theodoor Rombouts verzameld. De Antwerpenaar vertrok op 19-jarige leeftijd naar Italie en liet zich inspireren door meesterschilder Caravaggio. Later werd ook zijn werk heel gegeerd.

Manfred Sellink - directeur MSK Gent: "Die komen uit de hele wereld. Het oevre van Rombouts is verspreid over heel Europa. Het zit ook in Moskou. Daar hebben we geen bruikleen, dat kunt u begrijpen. // We hebben uit heel Europa en uit de Verenigde Staten, zelfs uit Puerto Rico hebben wij belangrijke werken in bruikleen gekregen".

De tentoonstelling bevat ook werken uit het Louvre in Parijs en het Prado in Madrid. Het MSK heeft zelf drie werken van Rombouts in bezit, waaronder het bekende "Allegorie van de vijf zintuigen".

Sami Souguir (Open Vld) - schepen van Cultuur Gent: "Destijds in 1860 is hier het eerste grote meesterwerk gekocht geweest en dat was een van Rombouts, nadien ook de stad en nog een derde is ook door de bisschop gekocht geweest. Dus we hebben effectief drie topstukken in ons bezit, maar met dank aan het museum zijn er heel wat bijkomende werken geleverd geweest vanuit zowel binnenland als buitenland".