zaterdag 15 juni
18°C
3 km

Er loopt een wolf in Oost-Vlaanderen

Er loopt zo goed als zeker een wolf rond in onze provincie. In Lotenhulle, een deelgemeente van Aalter, werden enkele schapen aangevallen. Het gaat wellicht om dezelfde wolf die onlangs in West-Vlaanderen werd gespot. Natuur en Bos roept op om dieren, zoals schapen of geiten, uit voorzorg op stal te steken 's nachts. Wie met een hond gaat wandelen, houdt die ook beter aan de leiband. We willen waarschuwen voor de schokkende foto's in de reportage.

Op een weide in Lotenhulle bij Aalter viel een wolf deze week drie schapen aan. De manier waarop de schapen gebeten zijn en de sporen in de buurt van de weide, bevestigen de vermoedens dat het wel degelijk om een wolf gaat. Meer nog, de kans is groot dat het om dezelfde wolf gaat die eind vorige maand in Poperinge in West-Vlaanderen is gespot. Via Roeselare zou de wolf in Oost-Vlaanderen terecht gekomen zijn.

Jeroen Denaeghel - woordvoerder Natuur en Bos: "Het is dus duidelijk een zwerver he. Wolvenwelpen verlaten tussen het eerste en tweede levensjaar altijd hun roedel. De roedel wordt altijd geleid door hetzelfde koppel en de welpen, als die volgroeid zijn na 2 jaar, trekken dan weg om zelf een roedel te stichten. Dus dat is een van die zwervers. Die is dus op zoek naar een locatie, biotoop waar hij in alle rust een roedel kan stichten".

Volgens Natuur en Bos is de kans klein dat de wolf in Oost-of West-Vlaanderen zal blijven. De kans dat hier een roedel ontstaat is eerder klein, want in onze provincie zijn er te weinig grote aaneengesloten natuurgebieden. Wie bijvoorbeeld schapen of geiten heeft, kan wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen.

Wim Van Hoecke - hobbyfokker: "We zijn geen risicogebied voor de wolf, Oost- en West-Vlaanderen. Ik zie niet in waarom we wolfwerende afsluiting zouden moeten zetten.  Als het echt een wolf is die op doorgang is door onze provincie, ja dan zullen we er de komende 15 jaar niet meer mee te maken hebben zeker".