vrijdag 14 juni
19°C
20 km

Droogtemaatregelen haven opgegeven

De scheepvaart kan weer normaal op het Kanaal Gent-Terneuzen varen. Door de aanhoudende droogte voerde North Sea Port een beperking van de diepgang voor schepen in. Maar door de regen van de voorbije dagen, kunnen de beperkingen weer worden opgegeven.

Sinds begin augustus gold voor schepen een diepgangbeperking tot 12,35 meter. Maar die beperking is nu weer opgegeven, en dus kunnen schepen weer tot 12,50 meter diep. Dat is goed nieuws, want zo moeten de schepen geen goederen meer overladen op de Westerschelde of met minder goederen varen.

Sluizen
De sluizen in Terneuzen gingen ook enkele weken minder open. Zo wou het havenbedrijf voorkomen dat er water vanuit het Kanaal richting de Westerschelde zou lopen. Daardoor liepen de wachttijden voor het binnenverkeer op.

De regen van de laatste dagen en de voldoende aanvoer van water uit het binnenland zorgen er dus voor dat het waterniveau op het Kanaal Gent-Terneuzen terug op het normale peil staat.