zaterdag 24 februari
8°C
0 km

Doorbraak in dossier wolspinnerij-leerlooierij Zulte

Er zal eindelijk gebouwd kunnen worden op de site van de oude wolspinnerij in Zulte. Die  ligt er al een hele tijd verlaten bij. Op enkele gebouwen na is alles afgebroken, en liggen de gronden te wachten om opnieuw bebouwd te worden. Er zijn plannen voor een nieuwe wijk met zo'n 200 woningen. Maar de grond is vervuild en moet eerst gesaneerd worden. De twee eigenaars waren het niet eens wie dat moest betalen, tot er deze week een akkoord bereikt met de gemeente en de eigenaars. De volgende gemeenteraad moet dat akkoord nu goedkeuren. 

Op een paar restanten van gebouwen na, is er niks te merken van een oude wolspinnerij en leerlooierij hier in Zulte. Tot wanneer je de grond in een labo zou laten analyseren. Dan zou je geconfronteerd worden met historische vervuiling. Daarom moet die grond gesaneerd worden vooraleer er kan gebouwd worden. En dat is nu net één van de reden waarom de grond al zolang braak ligt. Maar daar komt nu verandering in. De gemeente hoopt dat de sanering snel kan starten en wil binnen de 6 maanden een verkavelingsaanvraag indienen voor het leggen van de wegenis en het verkavelen van de gronden. Zulte zal zelf instaan voor de renovatie en opwaardering van de restanten van de site. 

Tony Boeckaert (Open Zulte) - schepen van Ruimtelijk Ordening Zulte : "We hebben hier 3 elementen die industrieel erfgoed zijn. Zijnde de speelhal, de stookplaats en zijnde de schouw. Die industriële erfgoed elementen moeten bewaard worden en zullen ons herinneren aan het verleden die hier vroeger was. ’t Was de wens van de gemeente om een herinnering te hebben aan het verleden.  +  In eerste instantie gaat de gemeente die 3 elementen opwaarderen en renoveren. Maar die kosten zullen op later tijdstip verhaald worden aan de eigenaars".