zaterdag 24 februari
8°C
0 km

Discussie over bestemming van een bosje in Kruisem

In de gemeente Kruisem is er discussie over een stuk bos dat nu voor een deel bouwgrond is geworden. De vorige eigenaars van het stuk grond in de Neerrechemstraat dienden een aanvraag in om te bouwen maar dat werd toen geweigerd. Nu heeft een projectontwikkelaar het perceel gekocht en mag er plots wel gebouwd worden en dat doet de wenkbrauwen fronsen bij de buurtbewoners. 

Het stuk grond werd in 2020 voor 50.000 euro verkocht aan een projectontwikkelaar. Het perceel is een hectare groot maar de prijs lag zo laag omdat het omschreven stond als landbouwgrond en er dus niet op gebouwd mag worden. Een klein stuk van het perceel ligt wel in woongebied maar dat was volgens de gemeente wettelijk gezien te klein om een woning op te zetten. Daar kwam in 2021 verandering in toen de buren via een nieuw stedenbouwkundig uittreksel vaststelden dat er nu toch gebouwd mag worden. De buurtbewoners zijn razend dat dit stukje natuurgebied verloren gaat want zij gingen ervan uit dat dit altijd bos zou blijven. 

Séverine Balduck, buurtbewoonster: "Ik heb hier gebouwd in de wetenschap dat het altijd bos ging blijven. Daarom heb ik ook dit stukje bouwgrond gekocht en heb ik hierop gebouwd en na drie-vier jaar is het plots een stuk bouwgrond, wat eigenlijk niet eerlijk is. Ik voel mij enorm bedrogen als die bouwvergunning zou doorgaan want dat kon niet. En ze creëren in plaats van een betonstop een extra stuk bouwgrond bij wat niet logisch is en ingaat tegen wat ze in Vlaanderen willen". 

De Neerrechemstraat is lintbebouwing en daar mag in principe niet in een tweede woonzone gebouwd worden. Dat staat niet wettelijk vast maar de aanvrager moet wel een sterke motivatie indienen om toestemming te krijgen. Die ontbreekt volgens de advocaat van de buurtbewoonster. De gemeente zegt dat er geen probleem is met het stuk grond omdat het gedeeltelijk gemarkeerd staat als bouwgrond. Een communicatiefout. 

Bernard della Faille d'Huysse (CD&V), schepen van Ruimtelijke planning Kruisem: "Dit is denk ik een verantwoordelijkheid van het Agentschap Natuur en Bos. Als zij akkoord gaan dat een klein deel van het bosje zou verdwijnen om plaats te maken voor een kleine woning dan is dat hun oordeel. En zij hebben denk ik in hun oordeel gevraagd om een compensatie zou komen. Dat een zelf oppervlakte of groter zou bebost worden opeen andere plaats. Het aantal oppervlakte aan bos gaat daar niet om lijden".