vrijdag 30 september
16°C
5 km

Dierenasiel moet werken aan geluidsoverlast

Het dierenasiel aan de Watersportbaan in Gent moet een stuk stiller worden, anders dreigen er sancties te komen. Dat heeft de stad Gent beslist na klachten over geluidsoverlast.

 Buurtbewoners klagen over het aanhoudend geblaf van de honden en dat werd bevestigd door een geluidsmeting. Het aantal toegelaten decibels wordt regelmatig overschreden. De stad geeft het dierenasiel nu een maand de tijd om daaraan iets te doen. Zoniet zal de stad zelf maatregelen opleggen. Het asiel is zich bewust van de problematiek en werkt aan een oplossing met speciale geluidspanelen. Maar dat vraagt tijd. Daarom hoopt het asiel op wat begrip van de buurt. Want zegt het asiel, wij willen zeker een goede buur zijn en blijven.