dinsdag 27 september
12°C
103 km

Definitief groen licht voor ontpoldering Hedwigepolder

De zeedijk aan de Hedwigepolder, op de grens België-Nederland ter hoogte van Nieuw Namen, mag verder afgegraven worden. Dat heeft de Nederlandse minister voor Natuur van der Wal-Zeggelink beslist.

De beslissing om de Hedwigepolder te ontpolderen was al een tijd geleden genomen, maar de werken werden even on hold gezet omwille van de PFAS-vervuiling. Omwonenden hebben schrik dat er vervuild Scheldewater in de polder zal terechtkomen, met alle gevolgen vandien.

Zwemmen verboden
Maar de minister stelt hen gerust. De vervuiling van de Westerschelde is de laatste jaren flink afgenomen. Bovendien mag je in het water van de Hedwigepolder ook niet zwemmen of water ontginnen. Er zijn dus geen redenen om de Hedwigepolder niet onder water te zetten tegen oktober.