maandag 2 oktober
25°C
31 km

De Pinte heeft beslist over de mobiliteit

De Pinte heeft een definitief mobiliteitsplan klaar om de stationsbuurt veiliger te maken. Sinds begin maart was er al een proefopstelling waarbij in een aantal straten eenrichtingsverkeer werd ingericht. Maar op die proefopstelling kwam veel kritiek, vooral dan van handelaars die hun omzet in die periode zagen dalen.

Het schepencollege van De Pinte evalueerde de proefopstelling en komt met een definitieve versie van het mobiliteitsplan naar voren. Op 27 juni wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Willem Rombaut (CD&V), schepen van Openbare Infrastructuur De Pinte: "t Was natuurlijk ook de bedoeling van de testperiode om te gaan kijken van oke als we dat zouden doen, wat zijn de effecten en daar moeten we dan de eerlijke evaluatie maken, eerst en vooral dat we gemerkt hebben dat de verkeersdruk op andere plaatsen bv de Vredestraat en Polderdreef dat die druk heel hoog was, er zaten daar een aantal risicosituaties, en het is natuurlijk niet de bedoeling om het hier in de Baron De Gieylaan veiliger te maken en het ergens anders onveiliger te maken. een ander punt is dat we ook intens overleg hebben gehad met andere handelaars en dat daaruit duidelijk is gebleken dat er velen onder hen toch wel omzetsverlies hebben geleden omwille van die aanpassing aan de verkeerssituatie".

Extra aanpassingen 

Het eenrichtingsverkeer in de Julien Anthierenslaan en in de Stationsstraat blijft wel behouden in het nieuwe mobiliteitsplan. Hier zal er eerst een nieuwe voetgangers - en fietserzone ingericht worden, vooraleer het eenrichtingsverkeer definitief wordt ingevoerd. En ook de knip aan het kruispunt van de Stationsstraat met de Koning Albertlaan zal er komen. Ook hier worden er eerste nieuwe voetpaden en fietspaden aangelegd vooral de straat geknipt wordt. In de schoolomgevingen van De Pinte, vooral dan in de Vredestraat komen er ook maatregelen om het verkeer hier vlotter en veiliger te laten verlopen. Hier zal bijvoorbeeld het parkeerverbod van kracht blijven.