donderdag 8 december
3°C
173 km

Buurt Watersportbaan niet blij met hogere woonblokken

Buurtbewoners uit de Jubileumlaan in Gent zien de plannen van WoninGent om drie appartementsblokken hoger te maken niet zitten.

Ze hebben een brief gestuurd naar de woonmaatschappij en naar het stadsbestuur. De buurtbewoners formuleren daarin een aantal ernstige bezwaren tegen de plannen. De brief gaat vergezeld van een petitie die door een 300-tal tegenstanders is ondertekend.  

Drie appartementsblokken aan de Jubileumlaan worden de komende tijd gesloopt en een stuk hoger weer opgebouwd. De gebouwen zijn nu 8 verdiepingen hoog, daar komen 5 verdiepingen bovenop. Da’s een veel te drastische ingreep, vinden de buurtbewoners.

 

Nefast voor het uitzicht van de buurt van het Sint-Pietersstation, vinden ze, waar almaar meer hoge gebouwen opgetrokken worden.

Ze vrezen bovendien dat de concentratie aan sociale woningen te groot wordt in de buurt, ten nadele van de sociale mix. Andere steden kiezen bewust voor een spreiding van sociale woningen over de stad, maar Gent doet hier het tegenovergestelde, zeggen de ondertekenaars.

WoninGent wil voorlopig niet reageren op het protest.

De woonmaatschappij gaat de bezwaren wel onder de loep nemen en later een selecte groep (omwille van corona) buurtbewoners uitnodigen voor een overleg.