zondag 2 oktober
16°C
0 km

Buurt drijft strijd op tegen woonuitbreiding Oudenaardse linkeroever

In Oudenaarde voert het Burgercomité GRUP Linkeroever de strijd op tegen de geplande woonuitbreiding langs de Schelde.

De oude sites van Santens, Alvey en Vande Moortel worden herbestemd en er staan enkele honderden woningen gepland. Tal van omwonenden zien zo’n grootschalig project niet zitten, ze vrezen dat het er veel te druk wordt. Het Burgercomité wil inspraak in de plannen, maar blijft na verschillende participatieavonden die de stad organiseerde toch op zijn honger zitten. Daarom organiseerde de vereniging gisteravond een infoavond voor buurtbewoners die bezorgd zijn over de leefbaarheid van de buurt.