vrijdag 2 december
3°C
6 km

Buren klagen over "inbrakenplaag" in Gentbrugge

Volgens inwoners van de Emiel Claeyslaan in Gentbrugge wordt hun buurt geteisterd door een inbraakgolf. Ze voelen zich niet meer veilig en willen dat het stadsbestuur en de politie actie ondernemen. 

Een echte inbrakenplaag, zo noemen de buurtbewoners het. Ze spreken over 8 inbraken in één maand tijd en ze vragen dringend actie van de politie en het stadsbestuur. "Tot hiertoe kregen we enkel antwoord over hoe we onze huizen beter kunnen beveiligen", zeggen ze.  

Politie volgt het op
Volgens de politie gaat het om 4 inbraken in 3 maanden tijd: 1 in september, 1 in oktober en 2 in november. Ze volgen het verder op, de straat zit sowieso in hun vast patrouilleschema.