Boze boeren betogen in Brussel

Land-en tuinbouwers uit heel Vlaanderen trekken vandaag naar Brussel. Ze zijn boos omdat Vlaanderen geen overeenkomst bereikt over het stikstofstofakkoord. 

Het stikstofplan dat nu op de tafel ligt bedreigt de sector. En dat moet dringend worden aangepast, zoniet ziet het er zeer slecht uit voor de landbouwsector. Maar de politiek raakt er maar niet uit. De landbouwers steken het op politieke spelletjes en zijn dat beu. Zonder een grondige bijsturing kunnen landbouwers niet meer zorgen voor lokaal en duurzaam voedsel. 

Lien Tyvaert, consulent Boerenbond: "Wij betogen eigenlijk vandaag voor drie punten; wij willen een grondige bijsturing van het stikstofakkoord, wij willen ook dat het GLB, dat staat eigenlijk volledig los van het stikstofakkord en wij willen eigenlijk dat Vlaanderen verder inzet op de locale voedselproductie. Dus rond het stikstofakkoord is het zo dat er 20.000 bezwaren zijn ingediend. Die worden niet zomaar onder de mat geveegd. Wij willen ook, stikstof is stikstof, dat is ook zo. Dus er moet een gelijke behandeling gebeuren van landbouw en industrie. En bovendien is het zo dat er de komende jaren heel wat landbouwers zullen stoppen dus er moet daar rekening mee gehouden worden met die stikstof die op die manier uit de landbouw verdwijnt". 

De landbouwers hopen op een degelijk signaal vanuit de Vlaamse regering, want zonder steun vanuit Brussel zal het niet lukken klinkt het bij de actievoerders. Alles verliep zonder problemen. Rond half drie vertrok de kolonne huiswaarts. Ook dat zorgde nog voor wat hinder tijdens de avondspits.