donderdag 8 december
3°C
168 km

Binnenscheepvaart even gestremd door staking bij Vlaamse Waterweg

Het scheepvaartverkeer op de Vlaamse waterwegen heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen. De aanleiding was een spontane stakingsactie bij de Vlaamse Waterweg.

Volgens de vakbonden waren enkele afspraken over statutaire benoemingen niet nagekomen. Mensen die een andere functie zouden krijgen binnen het bedrijf zagen die functie plots weer geschrapt worden. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De sluizen gingen dicht, de schippers moesten wachten op het resultaat van het overleg tussen bonden en directie. En dat overleg verliep goed, rond de middag was er een akkoord en gingen de sluizen weer open.